#2 “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах тэдэнд нөхвөр олговор олгох хууль хэрэгжилт” сэдвээр Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын нарийн бичгийн дарга Д.Ууганбаатар, Архивын ерөнхий газрын Лавлагаа үйлчилгээний төвийн эрхлэгч С.Шижирбаатар нартай ярилцаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *