#1 “Хүүхдийн тэтгэмжийг хэрхэн тогтоох вэ?” сэдвээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тасгийн дарга хошууч Б.Батмөнх, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн мэргэжилтэн В.Оюун-Эрдэнэ нартай ярилцаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *