#13 “14 тэрбум төгрөгийг ашиглах уу, хаях уу?”

2010 онд зарласан Утаагүй түлшний үйлдвэрийн цогцолбор барих тендерт Монголын “Аморе интернэшнл”, ОХУ-ын “Сибтермо” компанийн түншлэл шалгарч улсын төсвөөс 14 тэрбум төгрөг авчээ. Гэвч үйлдвар…