#7 Цэцэрлэгийн хүүхдүүд зэвтэй тогооноос хооллож байна

Тендерт шалгарсан компаниуд цэцэрлэгүүдэд чанарын шаардлагад нийцэхгүй гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлсэнээс болж хүүхдүүд зэвтэй тогооноос хоол идэхэд хүрчээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *