#1 “Гологдсон зүрх” цуврал 1-р

Манай улсад жилд дунджаар насанд хүрээгүй 70-90 охин хойд эцэг, үеэл, төрсөн аавдаа хүчиндүүлсэн гэх шалтгаанаар цагдаагийн байгууллагад ханддаг. Хүчирхийлэгч этгээд, насанд хүрээгүй хүүхдийг айлгах, сүрдүүлэх замаар өөрийн эрхшээлд оруулж хаалттай хаалганы цаана олон жил хүчирхийлдэг болохыг бид баримтаар дэлгэсэн болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *