#1 А.Александр: Гэр бүлийн үнэ цэнэ эхнэр нөхрөөс хамаардаг

МУ-ын Гавъяат нисгэгч Т.Сугарын нэрэмжит “Нислэг” төвийг үүсгэн байгуулагч, нисгэгч-багш А.Александр, гэргий Б.Оюунцэцэг:Гэр бүлийн үнэ цэнэ гэдэг эхнэр нөхрөөс хамаардаг

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *